Λάμπρος Κόκκινος

Insurance Brokers Α.Ε.

Η Εταιρεία μας ιδρύθηκε το 1994 από τον κ. Λάμπρο Κόκκινο τ. Διευθύνων Σύμβουλο της Εθνικής Ασφαλιστικής, τ. Πρόεδρο της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδας και τ. Πρόεδρο του Συνδέσμου Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων (ΣΕΜΑ). Είναι Ανώνυμη Εταιρεία Μεσιτών Ασφαλίσεων με έδρα την Αθήνα σε ιδιόκτητα γραφεία επί της οδού Ερμού 44.

Kokkinos
kokkinos

Σήμερα, διευθύνεται από τον κ. Νικόλαο Κόκκινο, πιστοποιημένο μεσίτη ασφαλίσεων με μεταπτυχιακή ειδίκευση στη χρηματοοικονομική και τραπεζική. Είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, πιστοποιημένος από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για επενδυτικές υπηρεσίες και μέλος του Συνδέσμου Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων.

Με περισσότερα από 60 χρόνια εμπειρίας στον χώρο της Ιδιωτικής Ασφάλισης, είμαστε οι αξιόπιστοι σύμμαχοί σας για τα ασφαλιστικά θέματα της εταιρείας σας.  

Συνεργαζόμαστε με τους μεγαλύτερους ασφαλιστικούς και αντασφαλιστικούς οίκους του εξωτερικού, καθώς και τις πιο αξιόπιστες ελληνικές και ξένες ασφαλιστικές εταιρείες της χώρας μας.

Ο συνδυασμός επιστημονικών γνώσεων, επαγγελματικών πιστοποιητικών και εργασιακής εμπειρίας συνθέτουν ένα ισχυρό προφίλ που μας δίνει σημαντικό προβάδισμα έναντι άλλων ανταγωνιστών.

Συμβουλευτική Υποστήριξη Επιχειρήσεων

Σας προσφέρουμε τεκμηριωμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης για την υφιστάμενη ασφαλιστική σας κάλυψη. Επιπλέον, σας προτείνουμε τρόπους ενίσχυσής της της ασφαλιστικής σας κάλυψης, λαμβάνοντας υπόψη το ρίσκο στο οποίο είναι εκτεθειμένη η επιχείρησή σας.

Καινοτόμες & Εξειδικευμένες Ασφαλιστικές Υπηρεσίες

Σας προσφέρουμε κλασικές λύσεις, αλλά και εξειδικευμένα ασφαλιστικά προϊόντα εκτός του συνηθισμένου, χάρη στην τεχνογνωσία μας και τη συνεργασία μας με τους μεγαλύτερους ασφαλιστικούς και αντασφαλιστικούς οίκους του εξωτερικού και με τις κορυφαίες ασφαλιστικές εταιρείες της χώρας μας.

One-stop-shop ασφαλιστικές προτάσεις

Αποτελούμε μια καθετοποιημένη μονάδα Μεσιτών Ασφαλίσεων και με τη συνεργασία Πραγματογνωμόνων, Οικονομολόγων, Μηχανικών και Νομικών σας προσφέρουμε πλήρως τεκμηριωμένες και ολοκληρωμένες ασφαλιστικές προτάσεις, με στόχο την αντιμετώπιση κινδύνου εντός του οργανισμού σας, με tailor made προσέγγιση.

Πολύπλευρη αντιμετώπιση Risk Management

Δίνουμε έμφαση στην ευρύτερη έννοια της επικινδυνότητας, αναλύοντας την πιθανότητα και τη σοβαρότητα εμφάνισης του κινδύνου. Εργαζόμαστε για τα συμφέροντα των πελατών μας μέσα από μια καινοτόμα προσέγγιση, που ενσωματώνει τα σύγχρονα χρηματοοικονομικά μοντέλα στατιστικής ανάλυσης κινδύνων με την τεχνογνωσία Risk Management. 

Για εμάς, ο κάθε πελάτης είναι μοναδικός

Χτίζουμε μια μακροχρόνια μια σχέση, που διέπεται από την εμπιστοσύνη, την πιστότητα και την ασφάλεια.

Αξιοποιούμε τις πρωτοβουλίες και τα νέα προγράμματα όλων των ασφαλιστικών εταιρειών προς το συμφέρον του πελάτη μας. 

Αποτυπώνουμε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες των πελατών μας με καινοτόμο τρόπο.

Ένας δικός μας άνθρωπος είναι ο δικός σας αφοσιωμένος ασφαλιστικός σύμβουλος για κάθε σας ανάγκη.

Επικοινωνήστε μαζί μας