Εξειδικευμένες

Ασφαλιστικές Υπηρεσίες

Με περισσότερα από 60 χρόνια εμπειρίας και τεχνογνωσίας, σας προσφέρουμε υψηλής αξίας ασφαλιστικά προϊόντα, μέσα από μία εξατομικευμένη προσέγγιση με βάση τις δικές σας ανάγκες. Ρωτήστε μας για την ασφαλιστική πρόταση που σας ταιριάζει!

Περιουσιακών Στοιχείων (Κλάδος Πυρός)

Η προστασία της περιουσίας των πελατών μας με σύγχρονα συμβόλαια που επεκτείνονται πέρα από την κάλυψη της φωτιάς, στα φυσικά φαινόμενα και τον σεισμό, εμπλουτίζονται με παροχές που αναβαθμίζουν την ποιότητα της ασφαλιστικής κάλυψης.

Αστικών Ευθυνών (Third Party Liability)

Αποτυπώνουμε τους κινδύνους που είναι εκτεθειμένη η δραστηριότητα μιας επιχείρησης και αναζητούμε το πλαίσιο καλύψεων που την προστατεύει αποτελεσματικά μετά από ένα ζημιογόνο γεγονός.

Ευθύνης Προϊόντων

Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες, εξασφαλίζουμε για εσάς πρόσβαση σε ασφαλιστικά προγράμματα που διασφαλίζουν την απρόσκοπτη συνέχιση της επιχειρηματικής σας δραστηριότητας, την προστασία της Φήμης και Πελατείας με συνεχή υποστήριξη. Η ασφαλιστική εμπειρία μας στον Κλάδο των Τροφίμων και της Βιομηχανικής Παραγωγής δίνει σημαντικό πλεονέκτημα τεχνογνωσίας στους πελάτες μας.

Μεταφορών

Ακολουθώντας τις ανάγκες των πελατών μας, διαμορφώνουμε την ασφάλιση μεταφερόμενων εμπορευμάτων με τους πιο σύγχρονους όρους, με παγκόσμια κάλυψη και ειδικές συμφωνίες προκαταβολής μέρους της αποζημίωσης, όπου απαιτείται.

Επαγγελματικών Ευθυνών και Ευθυνών Στελεχών Διοίκησης για Λάθη και Παραλείψεις (Directors & Officers Liability)

Εξασφαλίζουμε προστασία στα Διοικητικά Στελέχη μιας επιχείρησης έναντι Νομικών Αξιώσεων που σχετίζονται με τις αποφάσεις διαχείρισής τους, προστατεύοντας τα περιουσιακά τους στοιχεία και διασφαλίζοντας την ακεραιότητα τους.

Συγχωνεύσεων και Εξαγορών ( Mergers and Acquisitions)

Παρέχουμε προστασία κατά τη διαδικασία συγχώνευσης ή εξαγοράς άλλων επιχειρήσεων, καλύπτοντας κινδύνους όπως άγνωστες υποχρεώσεις και συμβατικές παραβιάσεις και βοηθώντας στη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης.

Ομαδική Ασφάλιση Υγείας Προσωπικού

Η ασφάλιση του προσωπικού σας είναι πράξη ευθύνης, ανταμοιβής και αναγνώρισης για τη μοναδική σχέση που συνδέει τους εργαζομένους σας με την εταιρεία, ανεξάρτητα από τη βαθμίδα που βρίσκονται στην εσωτερική ιεραρχία.

Ομαδικά Συνταξιοδοτικά Προγράμματα

Πράξη αναγνώρισης είναι και η παροχή ομαδικών προγραμμάτων συνταξιοδότησης στους υπαλλήλους σας, εξασφαλίζοντας οικονομική ασφάλεια μέσω εισφορών, διαχείρισης επενδύσεων και επιλογών για τους δικαιούχους.

Προγράμματα Ταξιδιωτικής Ασφάλισης

Εξασφαλίστε κάλυψη για απροσδόκητα γεγονότα κατά τη διάρκεια ταξιδιών, όπως έκτακτα ιατρικά περιστατικά, ακυρώσεις, χαμένες αποσκευές και άλλα. Αποκτήστε οικονομική προστασία για εταιρικά ταξίδια εσωτερικού και εξωτερικού.

Εγγυητικές Επιστολές “Καλής Εκτέλεσης” & “Καλής Πληρωμής”

Προστατεύστε την επιχείρησή σας παρέχοντας οικονομική διασφάλιση για ζημιά σε περίπτωση μη τήρησης των όρων και προϋποθέσεων μιας σύμβασης ή σε περίπτωση αδυναμίας τήρησης των υποχρεώσεων.

Περιβαλλοντικής Ευθύνης

Διαχειριστείτε κινδύνους που σχετίζονται με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και τη ρύπανση, μέσα από την προώθηση βιώσιμων πρακτικών, την προστασία από οικονομικές απώλειες και τη δέσμευση για περιβαλλοντική διαχείριση.

Κινδύνων Διαδικτύου και Προσωπικών Δεδομένων (Cyber Risk Insurance)

Προστατευτείτε από οικονομικές απώλειες λόγω κυβερνοαπειλών, όπως παραβιάσεις δεδομένων, επιθέσεις και παραβιάσεις απορρήτου. Η κάλυψη προσφέρει προστασία και υποστήριξη, συμβάλλοντας στον μετριασμό των επιπτώσεων των κυβερνοεπιθέσεων.

Τεχνικές & Εξειδικευμένες Ασφαλίσεις

Η αναγνώριση του υψηλού επιπέδου τεχνογνωσίας και εμπειρίας στην Ασφάλιση Έργων από μικρότερες και μεγάλες εισηγμένες Κατασκευαστικές Εταιρείες τοποθετεί την Εταιρεία μας ανάμεσα στους πλέον αξιόπιστους Ασφαλιστικούς Συμβούλους με την απαραίτητη πρόσβαση στην Ασφαλιστική Αγορά και ικανότητα τοποθέτησης των πιο απαιτητικών Έργων, όπως Αιολικά και Φωτοβολταϊκά Πάρκα, Κατασκευές μεγάλης Κλίμακας, Αγωγούς – Θαλάσσια Έργα, Βιομηχανικά Κτίρια και Οικιστικές Μονάδες.

Ειδικές Ασφαλίσεις

 1. Ασφαλιστήρια Συμβόλαια Περιβαλλοντικής Ευθύνης 
 2. Εγγυητικές Επιστολές 
 3. Συγχωνεύσεων και Εξαγορών (Mergers & Acquisitions) 
 4. Cyber Risks Insurance 
 5. Ασφάλιση Πιστώσεων
 6. Ασφάλιση Έργων Τέχνης, Συλλογών και Ειδικών Αντικειμένων
 7. Ασφάλιση Διοργάνωσης Εκδηλώσεων, Ακύρωση – Αναβολή Εκδήλωσης, Ασφάλιση Αγώνων, Εκθέσεων, Συνεδρίων
 8. Ασφάλιση Βιομηχανικών Κινδύνων
 9. Αεροπορικών Κινδύνων, Αεροδρομίων, Αεροπορικών Εταιρειών
 10. Πληρωμάτων Πλοίων
 11. Ασφάλιση Πλοίων και Αεροσκαφών
 12. Διεθνών Προγραμμάτων Υγείας – International Health Insurance
 13. Ασφάλιση Διακοπής Εργασιών και Απώλειας Εσόδων – Business  Interruption Insurance

Επικοινωνήστε μαζί μας